czwartek, 6 lutego 2014

D jak Determinacja

Determinacja lub wytrwałość w działaniu to jedna z najważniejszych cech dobrego kierownika projektu oraz osób pracujących w zespole projektowym. Jednak traci ona na znaczeniu, kiedy nie idzie w parze z kolejną cechą jaką jest nastawienie na cel. Można przecież być wytrwałym w działaniu, które nie ma sensu i z punktu widzenia biznesu czy powodzenia projektu jest bezcelowe i bezzasadne.
Jak więc sprawić, by kierownicy projektów i członkowie zespołów projektowych byli zdeterminowani i wytrwali w działaniu, zarządzali projektem z należyta starannością, realizując zadania dokładnie, rzetelnie i terminowo, dokładając wszelkich starań, by projekt zakończyć z sukcesem i osiągnąć wyznaczone cele?
Zacznę od anegdoty, usłyszanej od znajomego kierownika projektu, obrazującej wspomniane w temacie zagadnienie.

niedziela, 22 grudnia 2013

C jak Czas. O tym jak go dobrze wykorzystać

Zarządzanie sobą w czasie polega m.in. na przyporządkowaniu zadaniom, czynnościom odpowiedniej ilości czasu, z zastosowaniem hierarchii ważności, która ma wpływ na kolejność ich wykonania. Powołując się na wyniki pewnego badania, które przedstawione jest przez Briana Tracy w jego książce „Zarządzanie czasem”, możemy uznać, że najważniejszą umiejętnością menedżera, która w dużym stopniu determinuje rozwój jego kariery zawodowej  jest umiejętność oddzielenia rzeczy istotnych od nieistotnych. Trudno mi się z tym nie zgodzić. Z pewnością jest to ważna umiejętność.

wtorek, 1 października 2013

C jak modny Coaching. O coachu idealnym

Przyznam się szczerze, że często myślałam o coachingu jako o sposobie bardzo łatwej i prostej współpracy z Klientem. Co to za problem zadawać odpowiednie pytania?
Nie trzeba mieć wiedzy specjalistycznej w danym temacie, nie trzeba doradzać, nie trzeba sięgać do trudnej przeszłości Klienta i towarzyszyć mu w radzeniu sobie z trudnymi emocjami, nie trzeba być dyrektywnym i odpowiedzialnym za proces nauki i przekazywania wiedzy jak to jest np. w szkoleniach.
Tylko słuchać, udzielać informacji zwrotnych o tym co się widzi i słyszy, pytać i aktywnie uczestniczyć w procesie rozmowy.
Ale czy aby „tylko”?

wtorek, 20 sierpnia 2013

B jak Bezcelowość
Idealny obraz na wakacje, na czas w którym każdy, kto pracuje intensywnie powinien znaleźć chwilę na zatrzymanie się, bycie tu i teraz, być może refleksję i spokój.
Polecam, kolejne odcinki tej serii także :-)

poniedziałek, 5 sierpnia 2013

B jak Budowanie zespołu. W oparciu o proces grupowy

Poniżej kilka porad i wskazówek, jak budować zespół w oparciu o proces grupowy.

Faza integracji. Poznajemy się. Jesteśmy ostrożni.
Najczęściej rozpoczyna ją kick off meeting. Członkowie zespołu poznają się lub jeżeli wcześniej się znali, to odnajdują się w nowej sytuacji współpracy przy nowym projekcie w nowej konfiguracji. Ustalają swoje miejsce w grupie i prezentują siebie takimi jakimi chcą być odbierani.

poniedziałek, 29 lipca 2013

B jak Budowanie zespołu. O procesie grupowym

W sytuacji tworzenia się zespołu mamy do czynienia z pewnymi stałymi zjawiskami: uruchamia się aktywność poszczególnych jego członków, ustalone zostają metody i formy działania i pracy, kształtują się role grupowe. Pomiędzy członkami zespołu dochodzi również do współpracy, rywalizacji oraz konfliktów, pojawia się zjawisko oporu czy kryzysu grupy. Tak dzieje się w każdej grupie, w której członkowie komunikują się ze sobą, spotykają się w jednym miejscu i czasie, pracują ze sobą dłużej niż kilka godzin i są w jakiś sposób od siebie zależni. By grupa ludzi powołana do pracy w projekcie mogła o sobie powiedzieć „jesteśmy zgranym zespołem” potrzeba na to czasu, a cały proces, cykl życia grupy można opisać za pomocą procesu grupowego, składającego się z  pięciu faz: fazy integracji, fazy relacji (konfliktu) fazy ustalania ról grupowych (jako efekt fazy relacji), fazy współpracy, fazy rozstania.